ગણિત-વિજ્ઞાન પ્રદર્શન ૨૦૧૦
  
શાળામાં રક્ષાબંધન
               
પર્વની ઉજવણી


                      

" भैया मेरे राखी के 

बंधन को निभाना  !!"પ્રવેશોત્સવપ્રવેશોત્સવ નાં દિવસે વ્રુક્ષારોપણ

પ્રવેશોત્સવની તૈયારી
ચિત્રકલા

માટીકામ

ગુણોત્સવ

વિધાર્થીઓની ક્રુતિઓવેશભુષા સ્પર્ધા