• પુષ્પાબેન વી. વાછાણી


ક્રમ            મળેલ એવોર્ડ                               વર્ષ                                સ્થળ

૧.              ચિત્રકુટ એવોર્ડ                              ૨૦૦૭                          તલગાજરડા

                (મોરારી બાપુ ના હસ્તે)


૨.              જિલ્લા શ્રેષ્ઠશિક્ષક સન્માન                ૨૦૦૭                        કાલાવડ (શીતલા)
              
                 (નરેન્દ્રભાઇ મોદીના હસ્તે)

૩.              શ્રેષ્ઠશિક્ષક રાજ્ય પારિતોષિક             ૨૦૦૭                            અમદાવાદ

                 (આનંદીબેન પટેલનાં હસ્તે)

૪.             બોલ્ટ એવોર્ડ                                ૨૦૦૮                               વડોદરા

                 (એર ઇન્ડિયા)

૫.             રાષ્ટ્રપતિ એવોર્ડ                            ૨૦૦૯                                દિલ્હી

              
  • અશ્વિનકુમાર ઠાકરશીભાઇ વિરોજા
ક્રમ         મળેલ એવોર્ડ                                   વર્ષ                              સ્થળ

૧.            બોલ્ટ એવોર્ડ                                   ૨૦૦૮                          વડોદરા

              (એર ઇન્ડિયા / ડીસ્ટ્રીક્ટ વિનર)

૨.          ગુજરાત રાજ્યકક્ષાની નિબંધ                  ૨૦૦૮                           વડોદરા
             સ્પર્ધામાં પ્રથમ

              (મૈત્રી ટ્ર્સ્ટ - સુરત)

૩.            વિરલ રક્તદાતા                                ૨૦૦૭                        જામજોધપુર

              (સ્વામિ સચ્ચિદાનંદના વરદ હસ્તે)